ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ
FootbsllPro.GR | Αθλητικά και Ποδοσφαιρικά Παπούτσια, Ρούχα και Αξεσουάρ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΠΟ – ΕΠΑΕ

Παραμένει στη Γ’ Εθνική ο ΑΟ Σελλάνων!

Κέρδισε την έφεση η Θήβα και πέφτει στο Τοπικό ο Ρήγας Φεραίος, με τον ΑΟ Σελλάνων να παραμένει στην Γ’ Εθνική!

Ο Ρήγας Φεραίος έχασε την έφεση που είχε κάνει η Θήβα, για να ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση, που είχε δικαιώσει αρχικά τη βελεστινιώτικη ομάδα για κακό ορισμό του μεταξύ τους αγώνα στο πρωτάθλημα λόγω της μη συμμετοχής της Θήβας στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Έτσι ο Ρήγας υποβιβάζεται στην Α’ ΕΠΣΘ και σώζεται ο Α.Ο. Σελλάνων. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δέχτηκε τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του σωματείου ΑΟ Θήβα και εξαφάνισε την εκκαλουμένη με αριθμό 171/26-4-2018 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής. Αποφάνθηκε ότι το σωματείο ΑΟ Θήβα δεν είναι πειθαρχικά ελεγκτέο για την τέλεση της πειθαρχικής παράβασης των άρθρων 35 και 49 παρ.2 του ΚΑΠ Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Προκήρυξης των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018 της ΕΠΟ”.

Η αναλυτική απόφαση για την έφεση της Θήβας και το σκεπτικό της

Ότι κυρώσεις επιβάλλονται σε ομάδες που δε δήλωσαν συμμετοχή στην πρώτη φάση του Κυπέλλου που διοργανώνει η οικεία ΕΠΣ που ανήκει η κάθε ομάδα, και όχι στη δεύτερη, οπού συμμετέχουν οι Κυπελλούχες όλων των Ενώσεων, είναι η βάση του σκεπτικού της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που έκανε δεκτή την έφεση της Θήβας, με συνέπεια ο Ρήγας να επιστρέψει στα τοπικά πρωταθλήματα.

Εξάλλου, όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή Εφέσεων, αν μία ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στη β’ φάση του Κυπέλλου δε θα καταβάλει όλες της τις δυνάμεις, ώστε να κατακτήσει το Κύπελλο της  Ένωσής της, με αποτέλεσμα να δυσφημείται η διοργάνωση και το ποδόσφαιρο γενικότερα.

Αναλυτικά η απόφαση, όπως την εξασφάλισε το “Magnesiasports”:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποτελούμενη από τους Δημήτριο Σκουτέρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, και μέλη τους Φώτιο Βλάχο Πρόεδρο Πρωτοδικών – εισηγητή και Κωνσταντίνα Γεωργούλια Πρόεδρο Πρωτοδικών , που έχουν ορισθεί με την από 28-8-2015 απόφαση της Ε.Γ.Σ. της ΕΠΟ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ, καθώς και αυτές του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α/ 49/ 13-5-2015).

Συνεδρίασε δημόσια την 9-5-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 παρουσία και της Γραμματέως Γεωργίας Φώτη για να δικάσει την από 30-4-2018 με αριθμ. πρωτ. 13505/30-4-2016 έφεση του σωματείου «ΑΟ ΘΗΒΑ», που εδρεύει στην Θήβα Βοιωτίας και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της υπ’ αριθ. 171/26-4-2018 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και του Ποδοσφαιρικού Σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Ρήγας Φεραίος» που εδρεύει στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το εκκαλούν σωματείο παραστάθηκε διά των εκπροσώπων του Δημήτριου Βαγιάκου και Λάμπρου Μπίρδα, ενώ παραστάθηκε και το εφεσίβλητο Ποδοσφαιρικό Σωματείο «Αθλητικός Σύλλογος Ρήγας Φεραίος» δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου του Θεοχάρη Γρηγορίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟ

Η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, έχουν δε καταβληθεί με την κατάθεση του δικογράφου της έφεσης τα νόμιμα και προβλεπόμενα από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΕΠΟ σχετικά παράβολα των τελών λειτουργίας της παρούσας Επιτροπής και της συζήτησης της και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω για να εξεταστεί η βασιμότητα των λόγων της.

Με την παραπάνω έφεση προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 171/26-4¬2018 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., με την οποία επιβλήθηκαν στο εκκαλούν σωματείο οι εξής πειθαρχικές ποινές:

α. αποκλεισμός από το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων της περιόδου 2017-2018,

β. απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος, στο οποίο δικαιούτο να συμμετέχει,

γ. χρηματική ποινή ύψους διακοσίων ευρώ (200).

Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται τώρα με την κρινόμενη έφεσή του το εκκαλούν σωματείο και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να κριθεί πειθαρχικά μη ελεγκτέο.

Στην υπό κρίση υπόθεση από τα υπομνήματα των διαδίκων και τα έγγραφα της δικογραφίας που προσκόμισαν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής: Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12194/16.4.2018 έγγραφο της Ε.Π.Ο. διαβιβάστηκε στο εγκαλούμενο και ήδη εκκαλούν σωματείο, κλήση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. για απολογία του κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11.537/4-4-2018 άσκησης δίωξης του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων σε βάρος του για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς από τα άρθρα 35 και 49 παρ.2 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Προκήρυξης των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018 η οποία ασκήθηκε εξ αφορμής της από 30-3-2018 καταγγελίας του σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ», που φέρεται ότι τελέστηκε στις 28-3-2018, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ανωτέρω πειθαρχική δίωξη, ενώ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12471/18-4-2018 έγγραφο της Ε.Π.Ο. κλήθηκε και το ως άνω καταγγέλλον και ήδη εφεσίβλητο σωματείο, το οποίο παραστάθηκε στην πρωτοβάθμια δίκη και με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, καταχωρημένη στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με το κατατεθέν με ημερομηνία 1 9-4-2018 έγγραφο του, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αρχικά ασκηθείσας εκ μέρους του υπ’ αριθ. πρωτ. 12.480/18-4-2018 κύριας παρέμβασης, η οποία ορθά με την εκκαλουμένη θεωρήθηκε ως μη ασκηθείσα.

Το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 49 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων έχει ως εξής:

«1. Συμμετοχή ομάδων

α) Το Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων διοργανώνεται κάθε χρόνο και μετέχουν υποχρεωτικά σ’ αυτό μόνο ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων.

β) Η πρώτη φάση διοργανώνεται από τις οικείες Ε.Π.Σ. και η δεύτερη από την Ε.Π.Ο. Οι διοργανώτριες κάθε φάσης με τις οικείες προκηρύξεις ρυθμίζουν όλα τα θέματα που προκύπτουν.

γ) Στο Κύπελλο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν, προαιρετικά, οι ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε. Οι διοργανώτριες της πρώτης φάσης υποχρεούνται να δεχθούν τη συμμετοχή των παραπάνω σωματείων.

2. Δήλωση συμμετοχής: Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ.». Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 της Προκήρυξης των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018: «α. Στους αγώνες της 2ης Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο οι Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. – Μελών της Ε.Π.Ο., που θα προκύψουν από τους αγώνες της 1ης Φάσης οι οποίοι διεξάγονται με ευθύνη των Ε.Π.Σ. Ως ημερομηνία λήξης της 1ης Φάσης του Κυπέλλου ορίζεται η Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018. Η κοινοποίηση από τις Ε.Π.Σ. – Μέλη στην Ε.Π.Ο. των Κυπελλούχων ομάδων τους, πρέπει να γίνει εγγράφως υποχρεωτικά μέχρι την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018. β. Εφόσον ο Κυπελλούχος δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, η οικεία Ε.Π.Σ. δύναται να δηλώσει ως Κυπελλούχο τον φιναλίστ του Τελικού, εφόσον αυτός επιθυμεί να συμμετάσχει, στις προθεσμίες που ισχύουν ανωτέρω, γ. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στην Ε.Π.Ο. έως την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 τα εξής δικαιολογητικά: Δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που θα γίνει γνωστό μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας… »

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων δεν προκύπτει ότι η μη συμμετοχή των ομάδων που αναδείχθηκαν Κυπελλούχες κατά την 1η Φάση στη 2η Φάση της εν λόγω Διοργάνωσης συνεπάγεται ότι σε αυτές (Κυπελλούχες) επιβάλλονται οι κυρώσεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 49 ΚΑΠ. Η κύρωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 49 ΚΑΠ αφορά τις ομάδες οι οποίες δεν δήλωσαν συμμετοχή ή υπέβαλαν συμμετοχή με όρους κατά την πρώτη φάση της διοργάνωσης που διοργανώνεται από τις οικείες Ε.Π.Σ. και όχι αυτές οι οποίες εμπροθέσμως δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης παρόλο ότι αναδείχθηκαν Κυπελλούχες κατά την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Η ερμηνευτική αυτή κρίση της παρούσας επιτροπής ενισχύεται από το γεγονός ότι στη διάταξη του άρθρου 3 της Προκήρυξης των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018 αναφέρεται ότι : «Εφόσον ο Κυπελλούχος δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, η οικεία Ε.Π.Σ. δύναται να δηλώσει ως Κυπελλούχο τον φιναλίστ του Τελικού, εφόσον αυτός επιθυμεί να συμμετάσχει», επομένως ο σκοπός της διάταξης που είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διεξαγωγή του κυπέλλου πραγματοποιείται με την εναλλακτική και σε κάθε περίπτωση δυνητική δήλωση από την οικεία Ε.Π.Σ. του φιναλίστ της πρώτης φράσης της διοργάνωσης εφόσον όμως ο φιναλίστ θα επιθυμούσε να συμμετάσχει.

Επιπλέον δεν θα μπορούσε η διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 49 ΚΑΠ να επιβάλλει την ποινή του αποκλεισμού μίας ομάδας από το Κύπελλο, όταν η ίδια δηλώνει αδυναμία συμμετοχής, καθώς η δήλωση αυτή συνεπάγεται και παύση της συμμετοχής της μη δυνάμενης να συμμετάσχει στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης ομάδας. Επιπλέον από την διάταξη της πρώτης παραγράφου περίπτωση β του άρθρου 49 ΚΑΠ προκύπτει ότι οι διοργανώτριες κάθε φάσης με τις οικείες προκηρύξεις ρυθμίζουν όλα τα θέματα που προκύπτουν. Εν προκειμένω στη διάταξη του άρθρου 3 της Προκήρυξης των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018 δεν αναφέρεται κάποια κύρωση για τις Κυπελλούχες ομάδες που δηλώνουν αδυναμία συμμετοχής στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Η παραπάνω ερμηνεία των προαναφερόμενων διατάξεων ενισχύεται και από το γεγονός ότι πρωταρχικός στόχος του πειθαρχικού νομοθέτη είναι η ακεραιότητα της διεξαγωγής της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων και η αρχική υποχρεωτική και καθολική συμμετοχή των ομάδων των τοπικών πρωταθλημάτων σε αυτό.

Αν γινόταν δεκτό ότι η επίτευξη της κατάκτησης του Κυπέλλου στην πρώτη φάση της διοργάνωσης θα συνεπάγετο κυρώσεις στην Κυπελλούχο ομάδα, εφόσον αυτή δεν είχε την δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, τότε θα υπήρχε πιθανότητα οι ομάδες που δεν μπορούσαν να μετάσχουν στην δεύτερη φάση, να μην καταβάλουν όλες τους τις δυνάμεις, ώστε να κατακτήσουν το Κύπελλο της πρώτης φάσης, με αποτέλεσμα να δυσφημείται η διοργάνωση και το ποδόσφαιρο γενικότερα.

Στην κρινομένη περίπτωση στο πλαίσιο διοργάνωσης της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 201 7/2018, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε την από 7-2-2018 Προκήρυξη της για τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τη συμμετοχή των ομάδων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων και τον ορισμό των ομίλων και του συστήματος διεξαγωγής αγώνων στη συγκεκριμένη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη κοινοποίηση από τις Ε.Π.Σ. – Μέλη της Ε.Π.Ο. των Κυπελλούχων ομάδων τους που θα συμμετείχαν στη Φάση αυτή ορίστηκε η Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, ημερομηνία έως την οποία οι μετέχουσες ομάδες θα έπρεπε να αποστείλουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής, καθώς και τα αναλυτικά αναφερόμενα στην εν λόγω Προκήρυξη δικαιολογητικά έγγραφα. Το εγκαλούμενο και ήδη εκκαλούν σωματείο με την επωνυμία «ΑΟ ΘΗΒΑ», το οποίο ανακηρύχτηκε Κυπελλούχος ομάδα της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας 2017-2018 κατά την 1η Φάση της εν λόγω διοργάνωσης στις 23-3-2018, δήλωσε προς την ως άνω Ε.Π.Σ. την επιθυμία του να μη συμμετάσχει στη 2η Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018 (βλ. το υπ’ αριθ.75/23-3-2018 έγγραφο προς της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας). Την επιθυμία του εν λόγω σωματείου η Ε.Π.Σ. Βοιωτίας γνωστοποίησε αυθημερόν στην Ε.Π.Ο. δια σχετικού εγγράφου της (βλ. το υπ’ αριθ.236/23.3.2018 έγγραφο της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας προς την Ε.Π.Ο.).

Ενόψει των προαναφερομένων στη νομική σκέψη της παρούσας, δεν συνέτρεχε λόγος για να επιβληθούν σε βάρος του εγκαλουμένου και ήδη εκκαλούντος σωματείου οι προβλεπόμενες στο άρθρο 49 παρ. 2 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων ποινές, όπως εσφαλμένα δέχθηκε η εκκαλουμένη απόφαση.

Κατόπιν όλων αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση και κατ’ ουσίαν, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση με την οποία επιβλήθηκαν στο εκκαλούν σωματείο οι πειθαρχικές ποινές αποκλεισμού από το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων της περιόδου 2017-2018, απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος, στο οποίο δικαιούτο να συμμετέχει και χρηματική ποινή ύψους διακοσίων ευρώ (200) και αφού διακρατηθεί η υπόθεση να αποφανθεί η παρούσα Επιτροπή ότι το εκκαλούν σωματείο δεν είναι πειθαρχικά ελεγκτέο για την τέλεση της πειθαρχικής παράβασης των άρθρων 35 και 49 παρ. 2 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Προκήρυξης των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων 2017/2018 της Ε.Π.Ο. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου της Εφέσεως».

3 Comments
Advertisement

Facebook

Advertisement
Γκούμας | Παραδοσιακά Παστέλια, Μαντολάτα, Χαλβαδόπιτες, Καρύδες, Λουκούμια
Advertisement

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ


Advertisement

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΠΟ – ΕΠΑΕ

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.