Τι χρειάζεται για αδειοδότηση στη Stoiximan Football League

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαΐου 2017

Σε διαδικασία συμπλήρωσης των φακέλων για την άδεια Football League μπήκαν πλέον και οι ομάδες που δεν διεκδικούν την άνοδο στη Super League. 

Ένα από τα πρώτα βήματα που απαιτούνται είναι η καταβολή παραβόλου ύψους 2.500 ευρώ (πέρυσι ήταν 3.000 ευρώ), που θα πρέπει να γίνει έως τη Δευτέρα 22 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι την τρέχουσα σεζόν είχε αποφασιστεί η αναστολή της διαδικασίας επιτήρησης για τις ΠΑΕ που δεν είχαν λάβει άδεια.

Τα υποχρεωτικά νομικά κριτήρια (έως Πέμπτη 1 Ιουνίου) για τις ΠΑΕ της Stoiximan Football League είναι τα εξής:

Δήλωση αναφορικά με τις διασυλλογικές διοργανώσεις
Καταβολή προβλεπόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Εκτός αυτού σημειώνεται ότι εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής οι ομάδες που προβιβάζονται στη Football League θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία για τη σύσταση της εταιρείας και να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως 1 Ιουνίου)

Ως γενική αρχή τονίζεται πως για την κάλυψη των διοικητικών θέσεων αναγνωρίζονται ως έγκυρα μόνο τα παρακάτω έγγραφα:
α) συμβόλαια ή ιδιωτικά συμφωνητικά
β) αναγγελίες πρόσληψης
γ) απόσπασμα πρακτικού ΔΣ

Κανένα συμβόλαιο δεν θα γίνεται δεκτό εάν δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα υποχρεωτικά διοικητικά κριτήρια για τις ΠΑΕ της Football League είναι τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 36 – Επικεφαλής προπονητής Α ομάδας (δίπλωμα UEFA Pro)
ΑΡΘΡΟ 37 – Βοηθός προπονητή Α ομάδας (δίπλωμα UEFA A)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (έως 1 Ιουνίου)

Για τη Football League το γήπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας 1. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η υποβολή παραχωητηρίου εναλλακτικής έδρας που να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις εκάστοτε κατηγορίας. Οι συμβάσεις για τη χρήση του γηπέδου και των προπονητικών εγκαταστάσεων πρέπει να καλύπτουν την περίοδο για την οποία η ΠΑΕ αιτείται την άδεια.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως 6 Ιουνίου)

Η υποψήφια θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον μία ομάδα στα τμήματα υποδομής εντός του ηλικιακού εύρους 15-21. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων διαιτησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ΠΑΕ. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου πρέπει να αποσταλεί σχετικό έγγραφο αίτημα στην ΚΕΔ, ώστε να οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης δύναται να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο αναφορικά με την εκπλήρωση του προγράμματος ανάπτυξης υποδομών.

ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (έως 22 Ιουνίου)

Οι ΠΑΕ καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το προσωπικό έως και την 31/12/2016.

ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ (έως 22 Ιουνίου)

Οι ΠΑΕ καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από μετεγγραφές σε ομάδες έως και την 31/12/2016. Ο πίνακας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα ορκωτού ελεγκτή.

ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (έως 22 Ιουνίου)

Οι ΠΑΕ καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές έως και την 31/12/2016.

Μην το κρατάς για τον εαυτό σου, διαδωσέ το!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest